Connect with us

ข่าวไทย

กรมควบคุมโรค สั่งท้องถิ่นเตรียมรับมือ หลังปชช. แห่กลับบ้านแน่นหมอชิต

Samui Times Editor

Published

on

กรมควบคุมโรค สั่งท้องถิ่นเตรียมรับมือ หลังปชช. แห่กลับบ้านแน่นหมอชิต | Samui Times

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา อะิบดีกรมควบคุมโรด ได้มีการออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ขอความรว่มมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในระดับอำเภอและหมู่บ้านเพื่อรองรับกรณีผู้ที่เดินทางมาจกากรุงเทพและปริมณฑลกลับสู้ภูมิลำเนา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านั้น ว่าด้วยเรื่องการสั่งให้ปิดสถานประกอบการหลายๆแห่งในเขตุกรุงเทพฯ ดังนี้.

1. ตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2. ทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึง
ภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานักหรือ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึง
ภูมิลําเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
4.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70 % ลูบมือจนแห้ง
4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
คุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเคล็ดลับสำหรับเวลาเกาะสมุยแล้วเยี่ยมชม --> เคล็ดลับหน้าปิดที่นี่
ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทั่วเกาะ ป้องกัน COVID-19 กระจาย | Samui Times
ข่าวไทย2 days ago

ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทั่วเกาะ ป้องกัน COVID-19 กระจาย

รพ.สมุย ออกมาตรการเข้ม หลักพบผ้ป่วย COVID-19 รายแรก | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

รพ.สมุย ออกมาตรการเข้ม หลักพบผ้ป่วย COVID-19 รายแรก

วิธีและเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้า เริ่ม 25 มี.ค. นี้ | Samui Times
ข่าวไทย2 weeks ago

วิธีและเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้า เริ่ม 25 มี.ค. นี้

รัฐจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในประกันสังคม 5,000 บาท เริ่ม 28 มี.ค. นี้ | Samui Times
ข่าวไทย2 weeks ago

รัฐจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในประกันสังคม 5,000 บาท เริ่ม 28 มี.ค. นี้

ด่วน เกาะสมุยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 เป็นคนไทย | Samui Times
ข่าวไทย3 days ago

ด่วน เกาะสมุยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 เป็นคนไทย

ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของสมุย ไปไหนมาบ้าง | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของสมุย ไปไหนมาบ้าง

โรงพยาบาลเกาะสมุยแถลง พบผู้ป่วย COVID-19 รายแรก | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

โรงพยาบาลเกาะสมุยแถลง พบผู้ป่วย COVID-19 รายแรก

สถิติ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ยอดพุ่ง 5 แสนกว่า สหรัฐฯแซงขึ้นที่หนึ่ง | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

สถิติ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ยอดพุ่ง 5 แสนกว่า สหรัฐฯแซงขึ้นที่หนึ่ง

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ในพื้นที่เกาะสมุย | Samui Times
ข่าวไทย2 days ago

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ในพื้นที่เกาะสมุย

Trending