Connect with us

ข่าวไทย

สุราษฯปิดสถานบริการ 14 วัน คุมเข้ม COVID-19

Samui Times Editor

Published

on

สุราษฯปิดสถานบริการ 14 วัน คุมเข้ม COVID-19 | Samui Times

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมลตรี  ว่าด้วยเรื่องการป้องกันวิกฤติการณ์จากเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า. โดยได้มีการออกหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวักสุราษฎร์ธานี และนายอำเภอทุกอำเภอ​ โดยมีใจความสำคัญดังนี้.

“ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ซึ่งมาตรการในการยับยั้งกระบวนการภายในประเทศได้กำหนดให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และให้ปิดชั่วคราว 14 วันสำหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณและโรงมหรสพในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสำหรับในจังหวัดอื่นๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 เพื่อจำกัด ดูแลการเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด

          จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงให้ปิดชั่วคราว 14 วันสำหรับสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 ทุกแห่ง รวมทั้งสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการทุกแห่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

          ดังนั้นขอให้ท่านได้แจ้งผู้ประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่งได้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

สุราษฯปิดสถานบริการ 14 วัน คุมเข้ม COVID-19 | News by Samui Times

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
คุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเคล็ดลับสำหรับเวลาเกาะสมุยแล้วเยี่ยมชม --> เคล็ดลับหน้าปิดที่นี่
ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทั่วเกาะ ป้องกัน COVID-19 กระจาย | Samui Times
ข่าวไทย1 day ago

ภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทั่วเกาะ ป้องกัน COVID-19 กระจาย

รพ.สมุย ออกมาตรการเข้ม หลักพบผ้ป่วย COVID-19 รายแรก | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

รพ.สมุย ออกมาตรการเข้ม หลักพบผ้ป่วย COVID-19 รายแรก

วิธีและเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้า เริ่ม 25 มี.ค. นี้ | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

วิธีและเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้า เริ่ม 25 มี.ค. นี้

รัฐจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในประกันสังคม 5,000 บาท เริ่ม 28 มี.ค. นี้ | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

รัฐจ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในประกันสังคม 5,000 บาท เริ่ม 28 มี.ค. นี้

ด่วน เกาะสมุยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 เป็นคนไทย | Samui Times
ข่าวไทย2 days ago

ด่วน เกาะสมุยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 เป็นคนไทย

ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของสมุย ไปไหนมาบ้าง | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของสมุย ไปไหนมาบ้าง

โรงพยาบาลเกาะสมุยแถลง พบผู้ป่วย COVID-19 รายแรก | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

โรงพยาบาลเกาะสมุยแถลง พบผู้ป่วย COVID-19 รายแรก

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ในพื้นที่เกาะสมุย | Samui Times
ข่าวไทย2 days ago

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ในพื้นที่เกาะสมุย

กฟผ. แนะ ปชช.ลงทำเบียนรับคืนเงินประกันไฟฟ้า ผ่านออนไลน์ ลดความเสี่ยง | Samui Times
ข่าวไทย1 week ago

กฟผ. แนะ ปชช.ลงทำเบียนรับคืนเงินประกันไฟฟ้า ผ่านออนไลน์ ลดความเสี่ยง

Trending