Connect with us

ข่าวภาคใต้

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

Samui Times Editor

Published

on

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
  • follow us in feedly
ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2949/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ให้เปิดสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7 ) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดเป็ฯการชั่วคราวจนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และข้อกำหนดให้ผ่อนคลายในระยะต่อไป นั้น
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปตามข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2 (6) (7) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.​2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้
1.1ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำ ได้แก่ ป่าต้นน้ำ น้ำตก บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ทุกแห่ง
1.2แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามข้อ (1) ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด
2. ให้ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00น. – 23.00น. นาฬิกา โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้ก่อนเข้าใช้บริการ
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งให้ทำความสะอาดภายในร้านอย่างต่อเนื่อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างและเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending