Connect with us

ข่าวโควิด-19

สุราษฯ สั่งปิดโรงแรม ที่พักทั้งหมด ป้องกัน COVID-19

Samui Times Editor

Published

on

สุราษฯ สั่งปิดโรงแรม ที่พักทั้งหมด ป้องกัน COVID-19 | Samui Times
  • follow us in feedly

โดยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอบ่างรวดเร็วไปในหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรี จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายไปนวงกว้าง มีความรุนแรงมากขขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพ่มมากขึ้น จึงีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ที่ต้องหาทางลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และความในมาตรา 9 แห่งพระรราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความเป็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ตามพระรราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะเดียวกัน ทุกแห่ง ยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการใช้เป็นโรงพญาบาลสนาม หรือสถานที่ที่พักเพื่อกักกันไวสังเกตุอาการ (local quarantine) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด จากโรคติดเช้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข้อ 2 สำหรับโรงแรมตามข้อ 1 ที่มีผู้พักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้เข้าพักต่อไปจนว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันที่โดยไม่ให้มีการเข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางเข้าพักอยู่ ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้อำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-19) จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตุอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด (local quarantine)

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เดิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.​2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending