Connect with us

ข่าวภาคใต้

สุราษฯ เพิ่ม 3 จุดตรวจ ควบคุม COVID-19

Samui Times Editor

Published

on

สุราษฯ เพิ่ม 3 จุดตรวจ ควบคุม COVID-19 | Samui Times
  • follow us in feedly

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ใน พื้นที่จังหวัตสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาดรา 35 (1) แห่ง พระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2548 ผู้ว่าราชการจังหวัตสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ข้อ 1 และคำสั่งสุราษฏร์ธานีที่ 2155/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) และคำสั่งสุราษฏร์ธานีที่ 2155/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) กำหนดจุดตรวจควบคุมฯระดับจังหวัด และการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดจึงกำหนดจุดตรวจควบคุมฯ ระดับจังหวัดเพิ่มเติม จำนวน 3 จุด ดังนี้

1.จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บริเวณจุดตรวจฯ แยกหนองนิล ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ (ฝั่งขาเข้าจังหวัดฯ)
2.จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บริเวณจุดตรวจฯแยกบ้านใน ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก (ฝั่งขาเข้าจังหวัดฯ)
โดยกำหนดให้จุดตรวจตามข้อ 1 และ 2 จัดกำลังปฎิบัติหน้าที่แต่ละจุดตรวจตามความเหมาะสม ปฎิบัติหน้าที่ 3 ผลัด
3.จุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 บริเวณจุดตรวจหน้า อบต.สินเจริญ ต.สินเจริญ อ.พระแสง โดยกำหนดให้จัดกำลังปฎิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ 2 ผลัด (เวลา 08.00-24.00 น.)

ให้มีหน้าที่ ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนดที่ออกตามความฯ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันยับยั้งการแพร่ระบอดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยฉับพลัน หากไม่ดำเนินการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของประชาชนในวงกว้างอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending