Connect with us

ข่าวภูเก็ต

เคาะแล้ว! สนามบินภูเก็ตจะกลับมาเปิดอีกครั้ง 16 พ.ค.นี้

Avatar

Published

on

เคาะแล้ว! สนามบินภูเก็ตจะกลับมาเปิดอีกครั้ง 16 พ.ค.นี้ | Samui Times
  • follow us in feedly

สนามบินภูเก็ตจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป (โดยจะให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ได้รับการยกเว้น) แต่เครื่องบินจากภายนอกประเทศยังคงห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 เวลา 23.59 น.

วันนี้ (14 พ.ค.) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) โดยมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในการประชุมครั้งที่ 29/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้แจ้งมติเห็นควรให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางทางอากาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ โดยระยะเวลาที่สามารถใช้ท่าอากาศยานได้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขและข้อจำกัดประกอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานภูเก็ต

2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3. เพื่อเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ต ในการเดินทางด้วยอากาศยานเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามแบบ ภก. 1 และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อประมวลผลข้อมูลในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตามและปฏิบัติทางการแพทย์

ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามแบบ ภก. 2 ส่งให้จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของสนามบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สนามบินที่เปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ : น่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง

2. สนามบินที่เปิดให้เครื่องบินขึ้นลงได้ ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ : กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา

สำหรับข้อมูลการรักษาพยาบาลโควิด-19 เพิ่มเติม กรุณาคลิก mordee.co

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending