Connect with us

การท่องเที่ยว

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

Avatar

Published

on

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
  • follow us in feedly

ผู้ว่าประจวบฯสั่งคลายล็อกดาวน์ โรงแรม-รีสอร์ททุกที่ในหัวหิน-ประจวบฯ เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว

ประจวบคีรีขันธ์และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ 17 พ.ค. 2563 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจั้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนดังนี้

1. ยกเลิกความในข้อ 3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/25636 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ผ่อนคลายให้โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินกิจการไต้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1.1.) ห้องประชุมในโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นหารประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้ร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแหล่งที่มา
(1.2.) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมหรือสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการในการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อหารแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันราย ตามที่ทางราชการกำหนด

2.ยกเลิกความในข้อ 5 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ผ่อนคลายให้เรือที่แจ้งออกจากท่าต่างจังหวัด สามารถแจ้งเข้าทำในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

2.1.) การนำเรือเทียบท่าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคตามที่จังหวัดประจวบครีขันธ์กำหนด ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาตของโรคโควิด-19 ฉบับนี้
2.2) ให้สำนักงานเจ้าทำภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าศูนย์ควบคุมเรือเข้าออบางสะพาน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด หากพบการฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในเขตพื้นที่ดำเนินการตามที่พะราชบัญญัติโรคติดต่อ
3.แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 3.3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3614/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและให้คนต่างด้าวมารายงานตัว โดยผ่อนคลายกำหนดระยะเวลาการปิดร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้กำหนดให้เวลาปิด-เปิด สอดคล้องกับการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด
4. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามแนวทางที่ราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเดือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเป็นการเฉพาะราย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 17 พ.ค. 2563

สำหรับข้อมูลการรักษาพยาบาลโควิด-19 เพิ่มเติม กรุณาคลิก mordee.co

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending